Legitim Perifer deltagelse…Hvad for noget?

PTG | Stedet

Vi bruger flere pædagogiske værktøjer til de unge – både for at pædagogerne kan følge den samme linje overfor eleverne, men også så eleverne mærker at de ansatte omkring dem, går den samme vej.

Det pædagogiske værktøj vi har meget fokus på, er Legitim Perifer deltagelse. Når en elev starter her, skal læringen også ses som en social praksis. For mange betyder det, at der er behov for social træning. Som ny elev, befinder man sig i periferien af praksisfællesskabet som legitim, perifer deltager. De elever som befinder sig i yderkanten af fællesskabet ”kigger over skulderen” hos den mere erfarne, påtager sig nemme startopgaver og snuser til aktiviteterne. Læringen sker i bevægelsen fra perifer deltagelse til fuld deltagelse. Samtidig øges elevens motivation. Eleven lærer at bevæge sig ind mod centrum af praksisfæl-lesskabet. Undervejs gør eleven sig nogle vigtige erfaringer.

De erfarne elever forstår at det er i orden, at nogle elever blot er tilskuere – nogle gange på afstand – til aktiviteterne. Hvis en aktivitet virker svær at gå i gang med eller hvis eleven ikke er glad for at springe ud i nye ting, ved alle at det er i orden at trække sig og se på til en start. De ved dog også at så snart de er klar til at deltage, er både elever og lærere klar til at introducere eleven til opgaven og alle tager imod med åbne arme. Det skal ikke være svært at komme ind i fællesskabet.

Her er et eksempel fra ungdomshøjskolen PTG. Vi har 4 zo-ner for social træning, hvor eleven starter i midten og i eget tempo bevæger sig ud. Zone 1 er vores lille strukturerede miljø, hvor eleven bor på PTG eller på et af vores opholds-steder og evt. går på Dagskolen, eller deltager i beskyttet beskæftigelse. Her hjælper pædagoger, lærere og andre elever, eleven til at fungere og føle sig tryg. Dernæst bevæ-ger eleven sig ind i Zone 2, som er den ”sociale kravlegård”. Her kan eleven deltage i fritidsinteresser på stedet og være sammen med de andre elever, samt venner udefra. Når ele-ven trives i Zone 2, åbner Zone 3 sig. Her introducerer vi eleven for lokalområdet, hvor vi besøger de største byer og taler om at starte til en fritidsinteresse i en lokal klub. Det er også her vi taler med eleven om at komme i en ekstern praktik. Når eleven ser med positive øjne på lokalområdet og også tør at bevæge sig udenfor området, åbner vi op for Zone 4. Her er overskriften ”Verden er vores klasselokale” og eleven er nu klar til studierejser i udlandet og at besøge vores venskabsskoler i Norge, England og USA. Hvis der er interesse for det, kan eleven også deltage i ballonstævner i ind- og udland.

Ved denne langsomme introduktion til de sociale relationer i livet, ser vi at eleven langsomt åbner sig op med et åbent sind, som en nysgerrig blomst der mærker forårssolen. Hvis det går for hurtigt, når eleven typisk ikke at samle sig om alle de nye indtryk og at få dem bearbejdet. Vi er med til at skrue både op og ned for tempoet, men vi er med som en rettesnor og positiv guide, ikke som indpisker eller streng lærer.

Louise tog sin HF på PTG

Louise tog sin HF på PTG

Louise kunne mærke at hun skulle noget helt andet end gymnasiet, så hun valgte at tage sin HF over...

Life Skills: Fokus på SoMe

Life Skills: Fokus på SoMe

TikTok, Instagram og Snapchat indgår helt naturligt i unge menneskers sociale verden. Derfor må og...

Læring der rykker

Læring der rykker

    Hvad er det, der udvikler os som menneske? Hvad lærer vi af? Den måde, vi anskuer...

Verdens bedste nyheder

Verdens bedste nyheder

Hvert år en morgen i september siger Verdens Bedste Nyheder godmorgen til hele Danmark med en...