Betydningen af en stærk relation

Dagskolen | Pædagogik | Stedet

Kenneth har været tilknyttet Ibrahim i de sidste 8 år. Først som pædagog på Opholdsstedet Apollo, og i de seneste år som faglærer på Dagskolen på Tvind, hvor Ibo er elev. De har opbygget en god, stærk og konstruktiv relation, som har ført til en sund udvikling for Ibrahim der idag er 23 år og skal til at flytte ud for sig selv.

Kenneth og Ibrahim sidder overfor hinanden og ser på gamle billeder – fundet på facebook. De griner og fortæller korte anekdoter om deres liv, som blev flettet ind i hinanden på en sommerdag for 8 år siden.
Ibrahim flyttede på Opholdsstedet Apollo, da han lige var fyldt 15 år. Inden da, deltog han på sommerlejr på opholdsstedet Bustrup, hvor Kenneth var tilknyttet.

Det gav Kenneth og Ibrahim en god mulighed for at lære hinanden at kende, før Ibrahim flyttede på Apollo, hvor Kenneth var ansat. Efter sommerlejren, tog de direkte på sommerferie til Bulgarien med resten af opholdsstedet Apollo. Kenneth fortalte, at de første uger, hvor Ibrahim og Kenneth var sammen næsten døgnet rundt, betød at båndet imellem dem blev stærkt. Ibrahim opbyggede langsomt en stærk tilknytning til Kenneth, og det har betydet meget for Ibrahim lige siden.

Efter sommerferien begyndte en egentlig hverdag, og Ibrahim startede i skole. De næste år var Kenneth med til at præge Ibrahims liv, da især hverdagen blev prioriteret højt på opholdsstedet Apollo.

Efter et par år, fik de en fælles interesse for kost og motion, og de begyndte at styrketræne sammen; en interesse som har holdt ved og som især blev styrket, efter de begge rykkede til Tvind – Ibo som elev på Dagskolen på Tvind og Kenneth som faglærer.

Betydningen af den rette støtte

Det er videnskabeligt bevist, at rollemodeller skaber positiv progression. En stærk rollemodel og mentorstøtte bidrager til at løfte de unges selvoplevede motivation i forhold til uddannelse og job. Derudover øges deres selvværd og tro på egne evner, de løfter deres selvvurderede helbred og forbedrer deres hverdagsmestring.

Det er nu 8 år siden, at Kenneth og Ibrahim mødte hindanden og meget er sket siden. Ibrahim er blevet en ung mand med sunde værdier og en STU-uddannelse i rygsækken. Nu er det tid til at han flytter ud for dig selv. Men kontakten bevares, da Kenneth overgår til at have en mentorfunktion, hvor de har ugentlig kontakt. Det ser Ibrahim som en stor fordel.

”Kenneth har kendt mig i 8 år, og ved hvornår jeg har brug for hjælp, og hvornår han skal trække sig”. På vej ud ad døren spørger vi Kenneth hvad han ser, når han kigger på Ibo: ”Jeg ser en ung mand med respekt for omgivelserne og for sig selv. Jeg håber af hele mit hjerte, at Ibramhims fremtid bliver lys”

Hverdagsfællesskabet skaber sunde mentor relationer

På Tvind arbejder vi aktivt med at skabe et hverdagsfællesskab, hvor forskellige voksne deler deres hverdag med de unge der bor og studere på botilbuddene på Tvind.
Alle voksne forventes at se sig selv som ansvarlige medspillere i de unges trivsel, og herigennem også som potentielt fortrolige voksne for de unge.

Det kommer til udtryk i dagligdagens små og store møder – til fællesspisning i spisesalen, i fitnesscentret, på en tur ud og klappe hestene og i dagligdagens mange gøremål.

Sommerlejr på Tvind

Sommerlejr på Tvind

Så er der åbent for tilmeldinger til vores årlige sommerlejr på Tvind, fra den 4-11 Juli for unge...