Stedet

Verdens bedste nyheder

Hvert år en morgen i september siger Verdens Bedste Nyheder godmorgen til hele Danmark med en avis, der beretter om fremskridt...

Blog Posts fra de andre instutitioner på Tvind

Life Skills er et gennemgående tema på Dagskolen

Life Skills er et gennemgående tema på Dagskolen

  Dagskolen har igennem flere år haft ”Life-skills” på programmet. Faget indeholder ofte de elementer, som også kaldes "bo-træning" - men hvor eleverne har mulighed for at lære lige præcis det, som de interesserer sig for.   Life Skills på programmet En del...

De specifikke faglige tilgange og metoder

De specifikke faglige tilgange og metoder

Indledning Ifølge FN´s Børnekonvention har alle børn ret til en særlig omsorg og bistand i opvæksten med henblik på, at barnet kan opnå en fuld og harmonisk udvikling af sin personlighed ved at vokse op i et familiemiljø med en atmosfære af glæde, kærlighed og...