Klimacenter

Vi tror på, at forbrug af energi og produktion af levnedsmidler skal foregå så lokalt som muligt, så vi sparer energi og skåner jordens klima for unødvendige belastninger. Et af Klimacenterets mål er, at gøre Tvind CO2 neutral, og stille erfaringerne til rådighed for andre.

Filosofien om at gøre tingene selv.

Det har altid været Tvinds filosofi, at med sammenhold og samarbejde kan man overvinde alle de praktiske forhindringer og gøre de fleste ting selv. Det har vi bevist flere gange bl.a. med Den rejsende Højskole og byggeriet af Danmarks første store vindmølle sammen med gode venner og andre interesserede. Succes’en med disse ting har lige siden været en kæmpe motivation til at gå nye veje, selv finde ud af tingene og skabe alternative løsninger på praktiske opgaver, vi står med.

Også når det gælder klima og energi i det hele taget, har vi trådt nye stier med det formål, at tage hensyn til og være skånsomme mod kloden.

 

 

Tvindkraft, Danmarks første store vindmølle.

I 1978 var en mølle som vores en banebrydende nyskabelse, som det senere har vist sig, kom til at danne grundlag og inspiration for den mølleindustri, som Danmark er så stolt af i dag. Møllen har nu i 37 år trofast leveret hovedparten af den elektricitet, som Tvind bruger og samtidig leveret et betydeligt bidrag til nettet og det omliggende samfund.
 Møllen leverer også strøm til at dyppekoger anlæg der opvarmer en del af bygningerne på Tvind. Når det ikke blæser, erstattes møllens varme med genbrugs planteolie.
Solvarme til brugsvand. Siden 2008 har vi opvarmet dele af brugsvandet på Botilbuddet PTG med solvarme i et anlæg med vaccumrør. Grundet forkert valg af leverandør har det kostet os en del arbejde, overvejelser og udfordringer. Lærere, elever og frivillige har udviklet systemet i flere omgange, og taget kærlig hånd om det.
Anlægget kører nu og producerer varmt vand hver dag og det har været et projekt, der har givet værdifulde erfaringer.

Solceller til elproduktion.

Solceller til elproduktion er en relativ ny ting på Tvind. Det første anlæg kom i drift i efteråret 2012, og blev udbygget i sommeren 2013 til 3 anlæg på i alt 22 kW. Projektet har været utrolig let at etablere, vi har selv kunnet lave stort set alt arbejdet og anlæggene kører problemfrit og producerer ren energi.

Vaccumtoiletter sparer på vandet og leder spildevandet tilbage til jorden.

I 1974 da vi byggede Tvind Efterskole, var det spildevandsanlæg, der blev etableret da Den Rejsende Højskole og Det Nødvendige Seminarium startede i 1972, ikke længere stort nok. Vi var både bevidste om at rent vand er en knap ressource, og om at et traditionelt rensningsanlæg i en størrelse, der skulle til, var en kæmpe udgift. Vi ledte derfor efter en løsning der ville gavne både miljøet og pengepungen. Det blev et anlæg med vaccumtoiletter til toiletspildevandet. Vacuumtoiletter bruger ca. 1 liter vand pr. skyl, hvor almindelige toiletter bruger 6 – 10 liter. Gennem alle årene har dette system sparet millioner af kubikmeter vand.

Rensning af “gråt” spildevand.

Tvind renser “gråt” spildevand, d.v.s. vand fra bad og håndvaske, i siveanlæg, så både vand og næringsstoffer efterfølgende kan blive ledt tilbage til jorden gennem dræn.

Dyrkning af økologiske grøntsager til eget forbrug.

I 2008 startede Tvind en økologisk grøntsagsproduktion op på bar mark, med især kartofler. I 2009 blev projektet udvidet med 3 små drivhuse, 54 højbede og en større kartoffelmark. I 2015 har vi fordoblet markarealet (ca. 1 ha). Vi dyrker en lang række afgrøder i sædskifter, og har dem på bordet størstedelen af året. Vi har etableret drypvanding i højbedene og anlagt markvanding. Havebruget giver os mange glæder og fælles oplevelser.

Det har vi også:

  • Stand-alone anlæg med minivindmølle og solceller.
  • El-bil: Original 1. generations Kewett, der står for renovering
  • Projekt med sollamper til brug i den 3. verden og en solovn.
  • Parken omkring Tvind er plantet til med træer og buske. Det reducerer CO2 og er et smukt anlæg.
  • Produktion af brænde fra vores plantage.
  • Mange varmepumper.
  • Grøn butik til bytte og genbrug af tøj og ting
  • Indsamling af penge til storstilet træplantningsprojekter i den 3. verden.

Uddannelse.

De viste projekter indgår i undervisning i fysik, vedvarende energi, genbrug og CO2 neutral livsstil på Tvind.