Faciliteter

Oversigt over faciliteter på Tvind

Fitnesscenter

Et stort moderne fitnesscenter

Garden farming

Vi dyrker selv mad til vores køkken

Klimacenter

Oplysning om vores klima arbejde

Ballon team

Tvind ballon team vant DM i 2018

Køkken og spisesal

Vi deles om at lave mad

Skov og park

At udvikle vores omgivelser

Sportshal

Sport er en vigtig aktivitet på Tvind

Skulptur park

Skulpturer fra Zimbabwe