Det Nødvendige Seminarium

Tilbyder en 4-årig læreruddannelse som fører til et Bachelor Licentiat i Pædagogik

Dagskolen på Tvind

Teoretisk og praktisk undervisning fra 7. til 10. klassetrin, HF undervisning & STU

Botilbuddet på DNS

Godkendt §107 og 108 tilbud, og er meget mere end et botilbud

Individuelt Tilrettelagt Projekt - ITP

§107 og 108 botilbud og §103 og 104 beskæftigelsestilbud hvor integration og fællesskab er kendetegn

Botilbuddet PTG

Et integreret efterværn §66 og botilbud §107 hvor velfungerende støtte-elever sikrer et positivt ungdomsmiljø

Tvindkraft

Tvindkraft er et eksempel på, at dér hvor mennesker går sammen om en vision, lægger hovederne i blød og sætter kræfterne ind, kan der banes nye veje

Vores Blog

Aktiv sommer på DNS

Aktiv sommer på DNS

  Så er endnu et skoleår nået til sin ende og elever og lærere er gået på sommerferie. Dette gælder dog ikke alle os...

læs mere
COVID 19 Status

COVID 19 Status

  Alt det vi foretager os, og alle de programmer vi lægger i både hverdage og i weekender, er med COVID-19 in mente....

læs mere

Modtag Nyhedsbrev

Vi sender nyhedsbrevet & TIME a-changin’ poster ud 1 gang om måneden.
Databeskyttelsespolitik

Please wait...

Tak for det. Vi sender snart det første nyhedsbrev & TIME a-changin’ poster til dig!