Life Skills: Fokus på SoMe

Dagskolen | Pædagogik | PTG

TikTok, Instagram og Snapchat indgår helt naturligt i unge menneskers sociale verden. Derfor må og skal vi, som lærere, også kende disse social medier. Botilbuddet PTG har for nyligt haft besøg af Socialtilsyn Midt, og her blev emnet om de placerede unges brug og færden på sociale medier bragt op. Som opholdssted og botilbud er de sociale medier en del af hverdagen, for både unge og ansatte. På Dagskolen på Tvind, er emnet sociale medier også en del af de ’’life skills’’, som de unge undervises i. 

af Dennis Thiesen, afdelingsleder
Botilbuddet PTG

Det fremgår af vejledningen fra Socialstyrelsen, at unge/voksne på opholdssteder og botilbud befinder sig i en særlig risikogruppe grundet kognitive, sociale og kommunikative udfordringer. Derfor indgår arbejdet med at vejlede unge ift. til deres færden på de sociale medier i Socialtilsynets Kvalitetsmodel.

Nogle af vores elever er udsatte, da de har svært ved at forstå konsekvenserne af deres handlinger og færden på sociale medier. Det kan handle om opslag eller deling af billeder, som ikke bør deles, det kan også handle om manglende tolkning og forståelse af beskeder eller tråde i chat-forums, men også langt mere alvorlige forhold.

Omsorgssvigtede og tilknytningsforstyrrede unge er nemlig særligt udsatte i forhold til mobning, chikane, og seksuelle overgreb, fordi de er begrænset/ikke udviklet ift. deres naturlige forsigtighed og tilknytning overfor fremmede. Disse forhold stiller store krav til os som fagpersoner omkring de unge.

 

Vi lærer hver dag

Det er heldigvis sjældent, at vi oplever alvorlige problemer med vores elever og de sociale medier. Vi har nu så stor fokus på det, at vi håber at komme eventuelle problemer i forkøbet. Vi føler os dog heldige, da de studerrende fra ”Det Nødvendige  Seminarium” er rutinerede SoMe brugere. De har givet os mange lektioner allerede – og vi lærer noget nyt hver og hveranden dag.

Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok indgår reelt i de unges sociale verden – og derfor skal vi også være fortrolige med disse sociale medier – og eventuelt andre, der vil dukke op.

 

Hvordan lærer vi de unge om sociale medier?

De tre bosteder på Tvind samt stedets Dagskole er gået sammen om at styrke indsatsen omkring de sociale medier. Vi vil være bedre til at begå os på de sociale medier, samt at rådgive eleverne i brugen deraf. Vi italesætter problematikkerne på personalemøderne og blandt eleverne. Vi går aktivt ind og taler med eleverne om brugen af de sociale medier. Når eleverne har fortrudt en deling af et billed eller en kommentar på de sociale medier, rådgiver vi eleverne til hvad de kan gøre.

Vi er overbeviste om, at jo mere vi ved om de sociale medier, des mere kan vi rådgive og hjælpe eleverne.

Klimakærlighed i værkstedet

Klimakærlighed i værkstedet

Da jeg åbner døren, og mine næsebor rammer duften af metal, rust, olie og støv - så ved jeg at jeg...

Louise tog sin HF på PTG

Louise tog sin HF på PTG

Louise kunne mærke at hun skulle noget helt andet end gymnasiet, så hun valgte at tage sin HF over...

Nul mobning hos os

Nul mobning hos os

    Sladder på sociale medier, øgenavne, rullende øjne, tilråb og upassende eller...