Fra skolevægring til skoleglæde

Dagskolen

I rapporten ’Skolens tomme stole’ af Børns vilkår og Egmont Fonden, beskrives ’Skolevægring’ som: ”… en type fravær, der ofte er relateret til forskellige angstproblematikker og generelt negative følelser forbundet med skolen. Forældrene kender ofte godt til barnets udfordringer ved at gå i skole og har forsøgt at hjælpe barnet tilbage i skole”.

 

På Dagskolen på Tvind taler vi meget om skolevægring, og om hvad vi kan gøre, FØR eleven mister troen på, at de kan få et godt (skole) liv tilbage.  Derfor tilbyder Dagskolen ”TIME OUT” forløb for børn og unge der har brug for et pusterum i deres skolegang.

”Årsagerne til bekymrende skolefravær er forskellige fra elev til elev og ofte mangefacetterede og kalder derfor også på forskellige handlinger og ofte også en koordineret tværfaglig indsats.

Bekymrende skolefravær kan handle om problemstillinger i skolen, om vanskeligheder hos eleven og/eller om belastninger i hjemmet. Ofte er der tale om en kombination af alle tre. En fællesnævner er, at en tidlig indsats er afgørende. Jo tidligere der sættes ind overfor fraværet, jo større er muligheden for at få det standset” siger Birthe, leder på Dagskolen på Tvind

 

 

Et individuelt tilrettelagt forløb er key

”Ved et forløbs start lægges en individuel studieplan for den enkelte elev med mål og delmål. Eftersom eleverne kommer fra vidt forskellige forudsætninger og har vidt forskellige planer for uddannelse og personlig udvikling stiller det store krav til lærerne, som skal sørge for, at alle elever får meget ud af undervisningen. Differentiering er et væsentligt aspekt i vores undervisning og hver elev har kontrol med at niveau og tempo passer til dem”, siger Birthe

Dagskolen har erfaring med, at børn med ADHD, autisme eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, har det svært i den kommunale folkeskole, idet de har svært ved at være i de fastsatte rammer. Her er et eksempel.

 

Case:

Birgitte er 17 år og har diagnosen Aspergers syndrom. Hun har altid haft svært ved at koncentrere sig om undervisningen i en almindelig folkeskole.

Birgitte trak sig socialt, og kunne ikke overskue det, når der kom ændringer i skoleskemaet eller hvis en lærer var syg. Hun tog derfor ofte hjem i løbet af skoledagen, og var derefter svær at få i skole i ugerne efter.

Birgitte startede på Dagskolen på Tvind, i et 3 måneders forløb for at få opjusteret de boglige fag, samt for at øge skoleglæden.

Birgitte er glad for den altid faste plan, som lærerne arbejder med her på stedet.

På Dagskolen har alle elever et individuelt dagsskema, som viser hvem der modtager eleverne om morgenen, hvad de skal undervises i, og hvilke voksne hun skal være sammen med i løbet af dagen. Det giver hende tryghed at vide præcist, hvad der skal ske hver dag.

 

 

Dagskolen tilbyder vejledning om skolevægring

Hvis en forælder eller folkeskolelærer er bekymret fordi et barn/ung er ked af at gå i skole er der stor sandsynlighed for, at der er noget i elevens liv, som ikke fungerer optimalt. Skolen bør straks reagere og skride til handling – ellers kan omfanget og konsekvenserne af fraværet blive store.

Dagskolen på Tvind tilbyder vejledning om skolevægring på mail eller ring til vores skoleleder Birthe Nørskov (tlf.: 23606075, mail: birthe@dagskolen-tvind.dk 

 

Nul mobning hos os

Nul mobning hos os

    Sladder på sociale medier, øgenavne, rullende øjne, tilråb og upassende eller...

Life Skills: Fokus på SoMe

Life Skills: Fokus på SoMe

TikTok, Instagram og Snapchat indgår helt naturligt i unge menneskers sociale verden. Derfor må og...