Et almindeligt fænomen: Mobning

DNS

 

 

Som årene er gået, er vi blevet mere og mere klar over, hvor omfattende et problem mobning er – over hele Europa. Det viser sig, at rigtigt mange af de unge europæere som starter på Det Nødvendige Seminarium har oplevet mobning på egen krop. Dårlige oplevelser og traumer får vi heldigvis bearbejder på holdene, og igennem italesættelse af fænomenet bliver DNS’erne også nogle veluddannede lærere, som for alvor forstår nødvendigheden af at mobning bekæmpes.

af Annica Mårtensson, forstander
Det Nødvendige Seminarium

 

Et dybt og udviklende fællesskab

På Det Nødvendige Seminarium er fællesskabet i fokus. Hvert år starter et DNS hold med 15 – 20 studerende, som sammen med hinanden og deres lærer gennemfører et unikt 4-årigt program. De bor sammen, deler økonomi med hinanden, rejser i bus, laver undersøgelser af samfundsforhold, lærer at løse konflikter, nyder livet og studerer sammen. Det betyder, at de kommer meget tæt på hinanden.

At åbne op overfor andre, er for mange en proces som tager tid, og som til tider er svær. I gennem læreruddannelsens perioder får de studerende mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige udfordrende elementer og derfor lærer de virkelig hinanden at kende. I løbet af deres uddannelse kommer de alle sammen ud i situationer, hvor de får brug for at udvide deres personlige grænser, og de lærer at dele også meget personlige forhold og problematikker.

 

En svær proces som kræver tid

Her kommer spørgsmålet om mobning ofte frem. Det viser sig, at mange af DNSerne i deres barndom, ungdom og tidligere skolegang har været udsat for mobning. Nogle fortæller, at de aldrig før har delt deres oplevelser med hverken forældre, lærere eller andre voksne. Det siger noget om hvor stort et problem mobning er i Europa, og det fortæller os at alt for mange unge bærer byrden selv. De får simpelt hen ikke den støtte de har brug for.

Mobning kan sætte dybe spor, som præger et menneskes mangel på selvværd langt ind i voksenlivet. Heldigvis har DNSerne, i gennem det fællesskab som de på holdet, mulighed for at få bearbejdet de dårlige oplevelser og traumer som de har båret med sig, som følge af mobning. Det er en svær proces som tager tid – og ikke alle har været klar over, hvor stor en byrde de egentlig har skullet bære med sig. Det, at kunne dele disse dyrkøbte erfaringer med andre, som har haft lignende oplevelser, har stor værdi. Alle bliver klogere på, hvilket slags væsen mobning er, og hvordan det påvirker børn og unges udvikling – og ikke mindst hvordan man kan komme det til livs. Hvorfor fik de for eksempel ikke fortalt deres lærere, at de blev mobbet? Det handler i høj grad om traditioner og relationer.

 

Gode relationer er nøglen til al læring

Som kommende lærere er det derfor utrolig vigtigt, at DNSerne bliver virkelig gode til at danne relationer, og forstår hvad der skal til for at skabe et positivt fællesskab. I løbet af DNS uddannelsen får de masser af værdifulde erfaringer som giver dem mulighed for at udvikle disse evner.

DNSerne lærer også værdien af at skabe et rummeligt og positivt miljø på hele Tvind, som alle på stedet nyder godt af. Et miljø, hvor der er plads til alle – også dem som har ringe sociale færdigheder – og hvor fællesskabet er i højsædet. Et aktivt miljø, hvor der hele tiden skabes mellemmenneskelige forbindelser imellem de meget forskellige mennesker som bor, arbejder og studerer på Tvind.

DNSerne bliver ambassadører for åbenhed og tolerance og betydningsfulde rollemodeller for de unge på Dagskolen og botilbuddene. På den måde er de direkte med til at forebygge mobning. Når det alligevel opstår uhensigtsmæssige ordvekslinger eller lignende, kan DNSerne ofte bidrage til at konflikter bliver løst, og at de elever der udsættes for mobning, oplever at de får den opbakning og støtte, de har brug for.

 

DNS: Vores Vilde Rekorder!

DNS: Vores Vilde Rekorder!

  September er tiden for et af årets absolut største højdepunkter – OL på Tvind. Traditionen...

Aktiv sommer på DNS

Aktiv sommer på DNS

  Så er endnu et skoleår nået til sin ende og elever og lærere er gået på sommerferie. Dette...

Fællesskab og sammenhold

Fællesskab og sammenhold

I disse dage er det mere end nogensinde nødvendigt at vi mennesker holder sammen. Covid-19 virus...

DNS 2019 i Guinea Bissau

DNS 2019 i Guinea Bissau

Holdet nåede for omkring en måned siden frem til slut desti-nationen, Guinea Bissau. Et lille...