DNS og Tvind organiseret fredskonference igen i år

DNS | Stedet

 

I disse dage, overskygger Corona situationen mange andre store spørgsmål og udfordringer i verden som jo desværre ikke er forsvundet.

Over 67 millioner mennesker er på flugt fra deres hjem, som flygtninge eller internt fordrevne. Omkring 1 million af dem opholder sig i verdens største flygtningelejr i Bangladesh som nu er ramt af både Corona og den største cyklon i nyere tid. Den globale ulighed vokser. I USA overvejer Trump administrationen at for første gang siden 1990erne lave testsprængninger med atomvåben, et klart skridt videre i retning af en ny kold krig. Medens Danmark er i gang med at investere i 27 nye kampfly til en pris på 20 milliarder kr. Penge som der er voldsomt brug for andre steder, ikke mindst i den nuværende situation.

I de seneste år, har vi på DNS og Tvind organiseret en fredskonference, hvor vi har inviteret mennesker som ligesom os, bekymrer sig om verdens tilstand. Til at komme sammen, lære nyt og ikke mindst drøfte hvad kan vi alle sammen gøre for at skabe en mere fredelig verden.
Læs mere om indholdet af tidligere års konferencer her: www.peace-justice.org

Da det ikke var muligt at samles til en fredskonference i år, så besluttede vi os for at skabe en konference på en ny måde, online. Vi inviterede fredsforsker Jan Øberg, medstifter og leder siden 1986 af TFF – The Transnational Foundation for Peace & Future Research

Det var tredje gang at Jan deltog i vores fredskonference som hovedtaler, og som altid kom han med et vigtigt, velforberedt og tankevækkende foredrag. Omkring 120 mennesker fra mange forskellige lande deltog i konferencen. Efter diskussioner i mindre grupper, havde vi en fælles live session hvor deltagerne kunne stille spørgsmål til Jan Øberg.

Vi vil anbefale jer at se foredraget og den efterfølgende diskussion her: https://transnational.live/2020/05/18/the-new-world-rises-in-the-east-and/

På DNS drøfter vi videre hvad vi kan gøre. Corona situationen har skubbet os ud i at bane nye veje og det har blandt andet ført til at DNS lige nu tilbyder en række gratis online præsentationer og workshops, også om emner inspireret af fredskonferencen.

Vi går også videre med at finde måder at støtte op om det fantastiske og vigtige arbejde som Jan Øberg og hans kollegaer i TFF har lavet i årtier. Tag et kig på hjemmesiden https://transnational.live/ og send gerne en donation afsted. TFF er 100% finansieret af folket og dermed totalt uafhængig af regerings- og virksomhedsverden.

Sommerlejr på Tvind

Sommerlejr på Tvind

Så er der åbent for tilmeldinger til vores årlige sommerlejr på Tvind, fra den 4-11 Juli for unge...