DNS2020 holdet afslutter deres første opsparingsperiode

DNS

DNS2020 holdet afslutter i august deres første opsparingsperiode. Flere af dem har i de seneste 8 – 12 måneder arbejdet på Villaerne hvor både lært og bidraget utrolig meget. En af pigerne deler her, hendes tanker om det inkluderende miljø, som bliver skabt mellem de unge på botilbuddet og de studerende på DNS.

”Begrebet inklusion, som vores livsstil her er formet omkring, er helt sikkert en af de ting, jeg elskede ved Tvind siden begyndelsen. Det imponerede mig, fordi det på det tidspunkt forekom mig, at værdier, der ligner “inklusion”, ofte prædikes, men ikke gennemføres. Det er trist at bemærke, at steder, hvor integration faktisk udøves, ligesom Tvind, i første omgang føles næsten utopisk og uvirkeligt … hvor det burde være en grundlæggende form for menneskelig anstændighed.
På baggrund af min erfaring og mine observationer som DNSer mod slutningen af min opsparingsperiode vil jeg i denne korte artikel forsøge at forklare, hvordan jeg forstår integrationsbegrebet, hvilken rolle det spiller i “Tvindpædagogik”, og på hvilke måder det omsættes i praksis i Tvind.

Hvad er vellykket inklusion?

Til en start, hvad mener jeg så med “integration”? Konceptet er enkelt: En person er inkluderet i et fællesskab, når de, uanset hvor forskellige de er, føler, at de har deres plads og spiller deres rolle i det, og de er accepteret og værdsat for deres særlige måde at være på. Tvind Skolecenter deles af forskellige institutioner og dermed af en række meget forskellige mennesker.

Inklusion er derfor et vigtigt aspekt, eller rettere et af målene i det vi kalder “Tvindpædagogik”. I Tvind bliver der hele tiden fokuseret på, hvordan vi kan gøre det bedre for den enkelte elev ved at løbende finde nye måder at få dem til at føle, at de hører til. Disse drøftelser og refleksioner bliver senere til virkelighed ved de mange måder, hvorpå vi rent faktisk udøver integration. Her nedenfor vil jeg dele nogle af dem.

Rollefordeling

Beboerne bliver inkluderet i fællesskabet, i høj grad gennem deres interaktioner og relationer med DNS studerende, især dem, der arbejder på botilbuddene som vil kalder ”Villaerne” i opsparingsperioden. DNSernes rolle er at dele liv med de beboerne på botilbuddene, altså meget mere end kun at arbejde med dem. Dette opbygger ærlige og stærke mellemmenneskelige forbindelser. De lærerstuderende bliver en slags rollemodeller og på denne måde vejvisere og tovholdere for det  miljø der bliver skabt. De opnår også et “professionelt venskabsforhold”, altså noget der ligner venskab, men som stadig er præget af en vis afstand, der gør det muligt for DNSere at stille krav og forblive objektive og professionelle over for beboerne.

Inkluderende programmer er alfa og omega

En anden faktor, der fremmer inklusionsprocessen, er den opmærksomhed, der lægges på at skabe inkluderende programmer og fælles aktiviteter. Hver aften afholdes aktiviteter der er blevet nøje organiseret med det formål at være tilgængelig for alle: caféer, workshops, fester, filmaftener eller brætspil aftener, kun fantasien sætter grænser! De unge voksnes individuelle behov tages altid i betragtning, samtidig med at der skabes fælles aktiviteter.

Som en modsat reaktion på, hvordan jeg følte, da jeg først kom, er det nu meget underligt for mig at se på verden og bemærke, at betydningen og værdien af et inkluderende miljø tilsyneladende ikke er sund fornuft. Mange mennesker bliver desværre begrænset af et system, en kultur, en måde at organisere mennesker på, som næsten er uforenelige med begrebet inklusionsmiljø og med reelle og ærlige mellemmenneskelige forbindelser. Af disse grunde og andre, tager jeg ofte mig selv i at håbe, at verden ville se lidt mere ud som Tvind.”

 

 

Byggeuge på DNS

Byggeuge på DNS

På DNS er vi, både studerende og lærere, sammen om at tages os af vores skole. Det er ikke en...

DNS: Vores Vilde Rekorder!

DNS: Vores Vilde Rekorder!

  September er tiden for et af årets absolut største højdepunkter – OL på Tvind. Traditionen...

Aktiv sommer på DNS

Aktiv sommer på DNS

  Så er endnu et skoleår nået til sin ende og elever og lærere er gået på sommerferie. Dette...

Fællesskab og sammenhold

Fællesskab og sammenhold

I disse dage er det mere end nogensinde nødvendigt at vi mennesker holder sammen. Covid-19 virus...

DNS 2019 i Guinea Bissau

DNS 2019 i Guinea Bissau

Holdet nåede for omkring en måned siden frem til slut desti-nationen, Guinea Bissau. Et lille...