De 9 H’er: En guide til at magte skolelivet

Dagskolen | Pædagogik

 

 

Det er nemt at fare vild i skolegangen. De kan ske for de fleste elever, og for de særligt udfordrede, er det ofte mere reglen end undtagelsen. Derfor bruges metoden “De 9 H’er” af lærerne på Dagskolen på Tvind.

Når eleverne kommer til Dagskolen på Tvind, har de typisk ikke haft megen skolegang, da de har haft svært ved at tilgå de opgaver, folkeskolen stiller krav om. Derfor følger vi ”De 9 H’er”, som er en tydelig vejviser, så eleverne nemmere kan klare opgaveløsningen. De “9 H’er” er en model, som læreren følger i planlægningsarbejdet. Ved hver opgave skal læreren give eleven svar på…

  1. Hvad skal jeg lave? (Indhold)
  2. Hvorfor skal jeg lave det? (Skabe mening)
  3. Hvornår skal jeg lave det? (Tidspunkt)
  4. Hvor skal jeg lave det? (Placering)
  5. Hvem skal jeg lave det med? (Kammerater, voksne, børn…?)
  6. Hvordan laver jeg det? (Metode)
  7. Hvor længe skal jeg lave det? (Tidsperspektiv)
  8. Hvor meget skal jeg lave? (Mængden)
  9. Hvad skal jeg bagefter? (Næste trin)

 

Motivationen styrkes

Når disse rammer er sat, og eleven føler sig tryg i opgaveløsningen, er det meget nemmere at motivere eleverne til at sætte sig ind i tingene og arbejde med opgaven – for de ved præcist HVAD de skal lave, HVORFOR de skal lave det, i hvor LANG TID, HVOR, med HVEM, HVOR LÆNGE, HVOR MEGET de skal, og hvad de skal BAGEFTER.

 

Rammerne skaber tryghed

Meningsfuldhed er vigtigt i arbejdet med eleverne. Hvis de har svært ved at se meningen med en opgave, er det særdeles vanskeligt at motivere dem. Hvis de kan se en mening og et formål med en given opgave, og de tilmeld får de 9 H ‘er at arbejde på, kan de næsten ikke vente med at komme i gang, og de bliver ofte færdig på rekordtid. Det handler nemlig ikke om opgaven, men om rammerne omkring opgaveløsningen.
Det virker! Prøv med dine egne børn, børnebørn eller endda overfor dig selv. Det giver tryghed og ro at kende rammerne om opgaverne.

De 9 H ‘er kan bruges i alle de sammenhænge, hvor der er behov for rammer rundt om eleven, samt i de situationer hvor eleven kan blive udfordret at udefrakommende ting. Det giver en enorm ro for eleven at vide præcis, hvad der skal ske. Denne ro smitter af på omgivelserne og hele klassen kan tydeligt mærke det.

Nul mobning hos os

Nul mobning hos os

    Sladder på sociale medier, øgenavne, rullende øjne, tilråb og upassende eller...

Life Skills: Fokus på SoMe

Life Skills: Fokus på SoMe

TikTok, Instagram og Snapchat indgår helt naturligt i unge menneskers sociale verden. Derfor må og...

Læring der rykker

Læring der rykker

    Hvad er det, der udvikler os som menneske? Hvad lærer vi af? Den måde, vi anskuer...