Sommerteater – at finde sin rolle til succes

Dagskolen | DNS | Pædagogik | Stedet

Vi har en lang tradition for at lave teater på Tvind, da det sætter gang i den kreative hjerne og idet det er en fantastisk mulighed for eleverne at snuse til mange forskellige håndværk. Nogle elever har flair for skuespil og øver replikker. Andre elever vil hellere bagom scenen, hvor de kan sy kostumer, lave scenekunst, opbygge scenen, male kulisser, sminke skuespillere eller andre af de mange opgaver. Det vigtigste er, at der er en rolle til alle, og at alle har en rolle til succes. Når alle elever og lærere går sammen med hver deres interesser og talent, kan der blive et teater. Hvis alle var ens og havde interesse for de samme ting, ville der ikke blive et teaterstykke – det er ved kombinationen af alles interesser, magien sker!

Det vigtigste er, at der er en rolle til alle, og at alle har en rolle til succes.

Det kræver naturligvis en stor pædagogisk indsats fra både lærere, faglærere og andre tilknyttede. Når ”rollerne” fordeles, skal der være fokus på den enkelte elev, og hvilke interesser de har – måske har de lyst til at udvikle sig iht. deres interesse. Hvis en elev for eksempel var med til at bygge scenen op sidste år, kan han/hun muligvis måle op til scenen (med støtte) og lave beregningerne mht. indkøb af brædder osv. Vi stræber hele tiden efter, at eleven efter endt projekt, dygtiggør sig, finder interesse for noget nyt, samt også meget gerne udfordrer sig selv.

Vi samarbejder med flere skoler, hvor hver skole laver et sommerteater efter eget valg – det kan for eksempel være et skyggespil, en film, et teaterstykke eller oplæsning af et digt. Det har ikke været muligt for os at mødes fysisk i år, grundet COVID-19, men det har ikke afholdt os fra at lave en teaterproduktion. Det har i stedet været afholdt digitalt, hvor alle lærere og elever så med på skærm, og efterfølgende kunne afgive deres stemme.

Læring der rykker

Læring der rykker

    Hvad er det, der udvikler os som menneske? Hvad lærer vi af? Den måde, vi anskuer...

Verdens bedste nyheder

Verdens bedste nyheder

Hvert år en morgen i september siger Verdens Bedste Nyheder godmorgen til hele Danmark med en...