Programmet kan godt være hyggeligt – men hygge kan ALDRIG være programmet.

Pædagogik

Birthe Nørskov er daglig leder af Dagskolen på Tvind hvor eleverne kan studere på mange forskellige niveauer. Birthe har mange års erfaring som lærer på det specialpædagogiske område og her deler hun ud af nogle af sine erfaringer. “Vi følger programmet” er en af grundprincipperne på skolen.

Programmet garanterer inklusion og aktivitet
Begrebet ‘program’ dækker over alt det, vi skal sammen. Derfor er et godt program også en garanti for inklusion og aktivitet. Det gode program og programmets gennemførelse skaber tryghed: ”Som lærer står du midt i programmet og ’inviterer’ eleverne med ind. Ikke udenfor og ’driver’ eleverne ind.”

Et program, som læreren eller pædagogen ikke selv deltager i, er ikke interessant. Hvorfor skulle en elev eller en beboer have lyst til at deltage i noget, som læreren eller pædagogen med forskellige forklaringer (har ikke tid, skal noget andet) ikke selv er med til? Når vi gennemfører programmet sammen, styrkes relationerne og som lærer eller pædagog signalerer vi med vores deltagelse, at vi værdsætter arbejdet, programmet og den tid vi har sammen. Signalerne er selvsagt modsat, når vi vælger ikke at være med i programmet.

”Mangel på program vil altid være et tilbageskridt i forhold til en igangværende udvikling.”

Et godt program er ikke det samme som hygge
Programmet er en planlagt aktivitet. Derfor kan ”hygge” ikke være et program. Derimod kan mange aktiviteter, som vi efterfølgende vil omtale som hyggeligt, være et program. For eksempel: ”Vi skal købe ind og bage pandekager”, ”Vi skal spille brætspil og drikke kakao”, ”Vi skal samle svampe i skoven”, ”Vi skal se film” osv. ”Hygge” kan ikke garanteres på forhånd, men et godt program, som alle glæder sig til, har alle muligheder for at blive en hyggelig aktivitet. Netop det faktum, at program er det vi skal sammen, er et budskab om, at alle er velkomne.

De elever og beboere, der gennem det meste af deres liv har følt sig udenfor og valgt fra, vil være usikre ved at deltage i ”en hyggeaften”, fordi de føler sig usikre på, om nogen har lyst til at være sammen med netop dem. Dette gør gennemførelsen af programmet særdeles væsentligt.

Når vi som lærere eller pædagoger vakler omkring programmet, viser vi usikkerhed og manglende troværdighed. Hver gang vi fraviger det planlagte program, svækker vi følelsen af tryghed. Et fravær af program efterlader elever/beboere med en usikkerhed om den nærmeste fremtid. Det åbner op for klikedannelse og begyndende mobning.

Uden programsatte aktiviteter kan det hurtigt gå galt
Oftest er de aktiviteter, som opstår i kølvandet på et fravær af program, splittende og uhensigtsmæssige. Mangel på program vil altid være et tilbageskridt i forhold til en igangværende udvikling.

Begrebet program dækker over alt det, vi skal sammen. Derfor er et godt program også en garanti for inklusion og aktivitet. Det gode program og programmets gennemførelse skaber tryghed: ”Som lærer står du midt i programmet og ’inviterer’ eleverne med ind. Ikke udenfor og ’driver’ eleverne ind.”

Når vi laver program og formidler program, er målet at gøre oplysningerne så tydelige og strukturerede som muligt. Samtidigt skal programmet ikke efterlade eleverne med usikkerhed og uvished, derfor tages der i planlægningen hensyn til en talrække af hv-spørgsmål, som per erfaring ofte dukker op forud for en planlagt aktivitet.

Traditioner og fælles højdepunkter
Programmet er en afgørende faktor i at skabe et godt miljø, med en god blanding af daglige og ugentlige traditioner og aktiviteter, samt en række store fælles kulturelle højdepunkter i løbet af året som samlende aktivitet. Programmet vedrører den proces, hvorigennem nytilkomne bliver en del af praksisfællesskabet. Den sociale proces underlægger sig, læring af de relevante færdigheder. Læring er et integreret og uadskilleligt aspekt af social praksis.

”Det gode program, den gode kultur og den spændende profil er alle ingredienser i et favnende og opbyggende miljø.”

Legitim perifer deltagelse som metode
Når man som nytilkommen præsenteres for begrebet program, kan det være svært at forstå både mening og betydning. Derfor er ‘legitim perifer deltagelse’ en betydningsfuld pædagogisk metode. Men uden et program er perifer deltagelse ikke mulig. Perifer deltagelse fører oftest til fuld deltagelse over tid. Nytilkommendes deltagelse er ikke adskilt fra praksis. Periferhed er en åbning med adgang til forståelse gennem involvering.

I legitim perifer deltagelse er social praksis primær. Det perifere henviser til, at der er mange varierede måder at være deltager på. Perifer deltagelse handler om at være placeret i det sociale rum. Periferhed – handler om muligheden for at udvikle mere styrke og selvtillid.

Med et godt program, der gennemføres, er der basis for at skabe en god skolekultur og sikre at den bevares. Det gode program, den gode kultur og den spændende profil er alle ingredienser i et favnende og opbyggende miljø.

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.