Nul mobning hos os

Dagskolen | Pædagogik

 

 

Sladder på sociale medier, øgenavne, rullende øjne, tilråb og upassende eller bedrevidende kommentarer… Vi kender det alle fra vores skoletid eller måske fra en arbejdsplads. En klassekammerat eller kollega bliver mobbet, og ofte er der ingen, som griber ind, før det løber løbsk. Konsekvenserne kan være meget voldsomme for den, som udsættes for mobning, og kan medføre psykiske problemer, lavt selvværd, angst, ensomhedsfølelse og depression. Derfor må og skal der sættes hurtigt og konsekvent ind over for mobning – det skal stoppes!

 

Af Birthe Nørskov, daglig leder
Dagskolen på Tvind

Dagskolen på Tvind skal INGEN udsættes for mobning. Dette sikrer vi igennem daglig praksis samt læring og vejledning om, hvordan man begår sig i fællesskaber.

På Tvind er mangfoldigheden stor, og vi betragter dette som en styrke for vores Skolecenter. En mangfoldig og international sammensætning af mennesker og kulturer, skaber rummelighed og forståelse for vores medmennesker.

Vores udtalte og klare vision er derfor, at alle vores elever lærer og forstår, hvorfor respekt og interesse for andre mennesker, styrker deres egen identitet.

 

Pøbelen vs. den enkelte

 Hvis vi kigger nærmere på selve ordet mobning, så er det afledt af det engelske ‘mob’, som betyder pøbel eller gruppe, og med en fri oversættelse definerer vi mobning som en adfærd, der er udført af enten pøblen eller en gruppe. Det ligger altså i ordet, at der er tale om en gruppe, der terroriserer et enkeltindivid. Vi ser dog også tilfælde, hvor det er enkeltpersoner, der bevidst forfølger og plager andre. I alle tilfælde har mobningen til hensigt at skade en anden person og udelukke vedkommende fra et eksisterende fællesskab.

 

Miljøet er vores sikreste våben

 Vores sikreste ’våben’ mod mobning er at skabe et miljø og et fællesskab, hvor alle bliver set og føler sig vel modtaget og godt tilpas. Med inklusion, tolerance og konflikthåndtering værner vi om vores gode læringsmiljø.  Derudover har vi formuleret en anti-mobbestrategi, som vi minimum to gange årligt debatterer og reviderer.

Og ikke mindst: hver eneste gang vi ser det mindste tegn på optræk til ukammeratlig opførsel, gør vi noget ved det.