Life Skills er et gennemgående tema på Dagskolen

Dagskolen

 

Dagskolen har igennem flere år haft ”Life-skills” på programmet. Faget indeholder ofte de elementer, som også kaldes “bo-træning” – men hvor eleverne har mulighed for at lære lige præcis det, som de interesserer sig for.

 

Life Skills på programmet

En del af undervisningsprogrammet på Dagskolen hedder Life Skills. Vi kan oversætte det til livsfærdigheder. Programmet dækker over en fagrække, der har til formål at give eleverne de bedste forudsætninger for at kunne håndtere deres eget liv og blive klar til at stå på egne ben.

”Vi er klar over at en del af vores elever ikke kommer ud på det ordinære arbejdsmarked. Life-skills” hjælper dem til at forstå omverdenen.”

Både den personlige, den sociale og den faglige udvikling tilgodeses i ovennævnte fagrække. Life Skills programmet er en træning i at mestre hverdagens krav. Her udvælges de områder, som den enkelte elev har som målsætning. Alle Life Skills forløb afsluttes med en prøve (praktisk/teoretisk) og et tilhørende diplom. For STU-elever registres Life Skills diplomerne ligeledes i det endelige kompetencebevis.

 

 

Vedholdenhed og resiliens

Life Skills er færdigheder, der hjælper en person til at fungere godt i voksenlivet, især i sociale eller følelsesmæssige situationer. Det betyder også, at der undervises i livsfærdigheder såsom vedholdenhed og modstandsdygtighed. Dette er med til at udvikle evnen til at håndtere problemer og udvikle evnen til at komme sig efter tilbageslag, og behandle dem som muligheder for at lære eller tage ved lære.

Blandt de personlige færdigheder, der undervises i, er også den væsentlige viden og kunnen, vi har brug for, for at kunne opretholde en sund krop og et sundt sind. Disse færdigheder omfatter for eksempel modstandsdygtighed, selvkontrol og selvbevidsthed. Men også færdigheder såsom, hvordan vi genkender, styrer og håndterer følelser, hører med til væsentlige Life Skills.

 

 

Normer og dannelse

På Dagskolen har vi startet og udviklet på vores Life Skills program i erkendelse af, at langt største parten af vores elever har haft et børne- og ungdomsliv, der ikke har bidraget med en kulturel og normsættende dannelsesproces under opvæksten. Populært kan man sige, at dannelse er alt det, der er blevet tilbage, når man har glemt, hvad man har lært.

Det er ikke strengt nødvendigt at have en bestået eksamen eller en uddannelse for at være dannet, men man må nødvendigvis have lært et sæt normer og uskrevne regler af andre, da dannelsen udspringer af samfundets kulturelle og etiske regelsæt. Dannelse handler om en forandring, som har fundet sted – eller som kan finde sted.

 

 

Vi lærer så længe vi lever

Under overskriften ”Vi lærer så længe, vi lever” tilbyder vi med undervisningsprogrammet Life Skills en mulighed for at indhente og tilegne sig nogle af de færdigheder og livskundskaber, som en vanskelig og udfordringsfyldt opvækst endnu ikke har kunnet bidrage med.

Begrebet dannelse henviser dels til den proces, hvorigennem et menneske erhverver sig et kulturelt bestemt indhold af viden, færdigheder og holdninger, og til resultatet af denne proces, som formodes at have ført til en dannelse af personligheden i den ønskede retning.

 

 

Life Skills Overskrifter:

 • Kogekunst og godt værtskab
 • Køkkenhygiejne og rengøring
 • Forsikringer og offentlige papirer
 • Velfærdsstaten Danmark
 • Privat økonomi
 • Optihealth (optimalt helbred)

 • Åben fremtid
 • Indtryk og udtryk (formidling)
 • Førstehjælp
 • Bæredygtighed i en global verden
 • Etik & moral og social forståelse

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.