Det Nødvendige Seminarium

Tilbyder en 3-årig læreruddannelse som fører til et Bachelor Licentiat i Pædagogik

Læs Mere

Dagskolen på Tvind

Teoretisk og praktisk undervisning fra 7. til 11. klassetrin, HF undervisning & STU

Læs Mere

Botilbuddet på DNS

Et trygt hjem, fokus på lifskvalitet og personlig udvikling

Læs Mere

Individuelt Tilrettelagt Projekt - ITP

Et botilbud med 12 pladser af §107 midt i Tvind.

Læs Mere

Ungdomshøjskolen PTG

Et integreret efterværn/botilbud hvor velfungerende støtte-elever sikrer et positivt ungdomsmiljø

Læs Mere

Tvindkraft

Tvindkraft er et eksempel på, at dér hvor mennesker går sammen om en vision, lægger hovederne i blød og sætter kræfterne ind, kan der banes nye veje.

Læs Mere