Det Nødvendige Seminarium

Tilbyder en 4-årig læreruddannelse som fører til et Bachelor Licentiat i Pædagogik

Læs Mere

Dagskolen på Tvind

Teoretisk og praktisk undervisning fra 7. til 10. klassetrin, HF undervisning & STU

Læs Mere

Botilbuddet på DNS

Godkendt §107 og 108 tilbud, og er meget mere end et botilbud

Læs Mere

Individuelt Tilrettelagt Projekt - ITP

§107 og 108 botilbud og §103 og 104 beskæftigelsestilbud hvor integration og fællesskab er kendetegn

Læs Mere

Ungdomshøjskolen PTG

Et integreret efterværn §66 og botilbud §107 hvor velfungerende støtte-elever sikrer et positivt ungdomsmiljø

Læs Mere

Tvindkraft

Tvindkraft er et eksempel på, at dér hvor mennesker går sammen om en vision, lægger hovederne i blød og sætter kræfterne ind, kan der banes nye veje

Læs Mere