Dagskolen på Tvind

HVEM ER HER

FAKTA

  • Skoletilbud · 7. – 10. klasse
  • STU af høj kvalitet
  • HF enkeltfag privatist
  • Ressourceforløb
  • Kørselsordning: betaling aftales

 

Positivt ungdomsmiljø med mange forskellige slags typer unge, som har det godt sammen.
Nul mobning.

Dagskolen i Tvind er et tilbud til fortrinsvis unge over 16 år der vil nyde godt af et aktivt og positivt skolemiljø midt i det internationale skolecenter Tvind.

Dagskolen tilbyder 7. til 10. klasse og HF undervisning, STU, dagbehandlingstilbud og ressourceforløb. Dagskolen har en driftsoverenskomst med Holstebro Kommune i skoleåret 2021 – 2022.

Læs mere om Dagskolen på www.dagskolen-tvind.dk

Dagskolen er en lille skole hvor unge med forskellige slags baggrund og forudsætninger går i skole sammen – og hænger sammen i tykt og tyndt.

Mange af eleverne på dagskolen kommer fra PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse) som er et godkendt botilbud for voksne på Tvind. Andre elever kommer fra lokalområdet, f.eks. fra opholdssteder i omegnen.

Lærerteamet hjælper med at lægge planer, løse og rette opgaver og holde fast i ambitionerne. Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have meget støtte, andre er meget selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsulenter.