Dagskolen på Tvind

HVEM ER HER

FAKTA

  • Skoletilbud · 7. – 10. klasse
  • STU af høj kvalitet
  • HF enkeltfag privatist
  • Ressourceforløb
  • Kørselsordning inkluderet i prisen

 

Positivt ungdomsmiljø med mange forskellige slags typer unge, som har det godt sammen.
Nul mobning.

Dagskolen i Tvind er et tilbud til fortrinsvis unge over 16 år der vil nyde godt af et aktivt og positivt skolemiljø midt i det internationale skolecenter Tvind. Nogle af lærerne er studerende ved Det Nødvendige Seminarium. Dagskolen er altså DNS’ øvelsesskole.

Dagskolen har til huse i en træbygning med lyse lokaler, med udsigt til møllen og resten af Tvind.

Mange af eleverne på dagskolen kommer fra PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse) som er et godkendt botilbud for voksne på Tvind. Andre elever kommer fra lokalområdet, f.eks. fra opholdssteder i omegnen.

Dagskolen er en lille skole hvor unge med forskellige slags baggrund og forudsætninger går i skole sammen – og hænger sammen i tykt og tyndt.

Lærerteamet hjælper med at lægge planer, løse og rette opgaver og holde fast i ambitionerne. Nogle elever har vanskeligt ved at overskue deres skolearbejde og skal have meget støtte, andre er meget selvhjulpne og bruger lærerne som vejledere og konsulenter.

Læs mere om Dagskolen på www.dagskolen-tvind.dk