Håndværksmæssig uddannet pædagog / pædagogmedhjælper

Stillinger på Tvind

 

Håndværksmæssig uddannet pædagog eller pædagogmedhjælper, med kendskab indenfor handicap og psykiatri-området søges

Botilbuddene på Tvind søger ildsjæle med håndværksmæssig og pædagogisk baggrund. Har du tålmodighed, overskud, humør og begge ben solidt placeret på jorden, kan du have travlt og alligevel finde tid til nærvær, så er du den både vi, og vores beboere har brug for.

Der bor ca. 15 beboere på stedet fordelt i 7 huse. Vi har masser af forskellige aktiviteter på stedet. Vi har sportshal, boldbaner, shelter, park, fitness lokale, biograf, værksteder mm. Vi passer og udvikler stedet sammen med beboerne.

Grundet de mange aktiviteter og måden hvorpå vi driver vores botilbud, har vi brug for en person, der udover de pædagogiske evner også har ”et håndværk” at byde ind med. Det kan være indenfor anlægsgartner- og park området, dyrkning af grøntsager, bygge- og anlægs området, natur, kunst eller andre områder, men noget praktisk at tilføre vores beboere og stedet som sådan.

Beboerne er kendetegnet ved, både at have en udviklingsforstyrrelse og en funktionsnedsættelse grundet store svigt i opvæksten. At arbejde med denne målgruppe kræver udover erfaring, robusthed, struktur og målrettethed.

Din opgave bliver, foruden at være kontaktperson for cirka 2 af beboerne, at være den som sørger for at deres hverdag fungerer, og de udvikles og trives i livet. Du skal få dem til at åbne øjnene op for de muligheder, de selv kan være med til at skabe, give dem nye succeser, så de på trods af deres handicaps får tillid til sig selv og respekt for det, som de hver især kan.

Vi arbejder meget tæt sammen og bruger hinanden og vores forskellige kompetencer til at løfte de daglige opgaver – både praktiske og pædagogiske. Vi er et team med bestående af; pædagoger, medhjælpere, håndværkere, lærere, lærerstuderende, socialrådgiver og ledere, og vi har alle et medansvar for den enkelte borgers trivsel og udvikling.

Vores holdning på botilbuddet er, at læring skaber trivsel og udvikling. Dette praktiserer vi gennem bl.a. forskellige undervisnings forløb, praktisk arbejde, rejser, kunst, kultur, garden farming, ballonflyvning, natur og sport. Vi tror på, at vores motivation smitter, så har du noget ekstra at byde ind med – noget du brænder for og vil dele, så kom med det.

Interesseret? Send din ansøgning til info@botilbuddet-dns.dk.

Se mere om vores botilbud på: www.botilbuddet-dns.dk

Afdelingsleder på botilbud for voksne søges

Afdelingsleder på botilbud for voksne søges

Vi søger en afdelingsleder, der ikke er bange for at lave fejl og som viser initiativ og engagement. En afdelingsleder, der godt ved, at respekt får man ved at være rollemodel og som gerne vil stå i spidsen for teamet.