Erfaren pædagog indenfor handicap & psykiatri-området søges

Stillinger på Tvind

 

Stillingen kræver, at du har erfaring med voksne indenfor vores målgruppe.    

Arbejdet hos os er meget krævende, men hvis du synes om vores måde at arbejde på, er det også meget givende. Arbejdet hos os er ikke helt almindeligt.

Helt konkret: En pædagog på Botilbuddene i Tvind er først og fremmest en person, der tager hånd om vores beboere og vil dem det godt på alle områder – også når de er svære at motivere, når de er imod, og når de synes, at verden er hård mod dem. Du skal være fleksibel, kreativ, og du skal forstå, at det er dit arbejde at gøre vores beboere interesserede i udfordringer. En udfordring kan være at komme op om morgenen, at være med til at lave aftensmad, at være med til undervisningen og meget andet. Du skal arbejde på at få dem til at se fremad, du skal få dem til at åbne øjnene op for de muligheder, de selv kan være med til at skabe. Det er din opgave som pædagog at give dem ny succeser, så beboerne på trods af deres handicaps får tillid til sig selv og respekt for det, som de hver i sær kan. Vores beboere er kendetegnet af, at de har haft endog store problemer i deres barndom og ungdom. Nogle af vores nøglebegreber som beboerne har brug for er ”kærlighed og krav”.

Du skal have en evne og vilje til samarbejde, for alene kan man ikke lave et godt pædagog arbejde på vores botilbud. Du skal være indstillet på, at der er andre, der kan blande sig i dit arbejde og hjælpe dig med at gøre det bedre, og du skal også være indstillet at kunne tage beslutninger og handle på egen hånd – og samtidig dele dine beslutninger med resten af teamet.

Du skal være indstillet på en arbejdsplan, der også indeholder aften- og weekend arbejde.

Du må også kunne medvirke til, at der altid er gode handleplaner for beboerne, og at der bliver fulgt op på dem.

Vi driver et botilbud på et sted med et meget særligt og spændende miljø. Du vil komme til at arbejde sammen med unge lærerstuderende fra Det Nødvendige Seminarium, som også er en drivkraft på Botilbuddet. Derfor skal du selvfølgelig også gøre dig tanker om, hvad der kan være særligt ved et botilbud med disse omgivelser og være ydmyg over for vores pædagogiske ideer. Vi arbejder hele tiden med, hvordan vi kan give vores beboere den største tryghed, den største tillid og tilpas meget ansvar og krav til, at de udvikler og uddanner sig bedst muligt. Og dette til trods for hvilke diagnoser, de end måtte have.

Vi arbejder ud fra læring på flere måder: Vi arbejder meget med praktiske, teoretiske og kreative aktiviteter og forsøger derigennem at motivere beboerne til at få en dagligdag, der er spændende og værd at stå op til. Vi rejser en del og bruger rejserne i vores dagligdag. Vi slår græsset, gør rent, vedligeholder, holder dyr, dyrker grøntsager, bager kage, laver mad osv.. Vi har masser af kultur, traditioner, sport og meget andet. Der skal altid være et program. Det vil hjælpe rigtig meget, hvis du har en eller flere ting, som du er dybt optaget af: musik, kunst, et håndværk, natur, passe og udvikle vores park, dyrke grønsager…. Vores profil på botilbuddet er kunst, kultur, garden farming og sport. 

Stillingen er meget mere end bare et job. Søg kun stillingen hvis du føler et slags kald for denne stilling, idet dette arbejde er meget krævende og udfordrende, men også spændende og givende for den, der vil yde en stor indsats og gøre en forskel. 

Interesseret? Send din ansøgning til info@botilbuddet-dns.dk.

Se nærmere på vores website: www.botilbuddet-dns.dk

Afdelingsleder på botilbud for voksne søges

Afdelingsleder på botilbud for voksne søges

Vi søger en afdelingsleder, der ikke er bange for at lave fejl og som viser initiativ og engagement. En afdelingsleder, der godt ved, at respekt får man ved at være rollemodel og som gerne vil stå i spidsen for teamet.