Mød Jacob, nyansat psykolog på Tvind

Mød en fra Tvind | Stedet

Jacob er nyansat psykolog på Tvind. Her kan du læse om Jacobs ydre og indre rejse – fra bolig og arbejde i København, til Ulfborg i Vestjylland.

For tre uger siden flyttede jeg til Ulfborg, og stod udenfor mit hus og kiggede ind. Nu står jeg indenfor og kigger ud, ligesom jeg er bevidst om, at det er to meget forskellige ståsteder og perspektiver. Vinduer er i overført betydning som Janusansigter. Uanset om man er ude, og kigger ind, eller inde og kigger ud, er man bevidst om begge perspektiver.

Det er det samme med mit nye arbejde på Tvind. Først stod jeg ude, og kiggede ind. Nu står jeg inde, og kigger ud. Udefra perspektivet begyndte med et rådgivningsforløb for VISO socialstyrelsen for 1,5 år siden. Jeg rådgav om indførelsen af psykologiske perspektiver i den socialpædagogiske praksis. Det gik så godt, at vi etablerede et samarbejde, hvor jeg som ekstern konsulent ydede rådgivning, supervision og behandling i lidt over et års tid. I den tid voksede samarbejdet til gensidig gavn og glæde. Det var derfor fuldstændigt naturligt for mig at tage muligheden for fastansættelse 1. Maj i år for at arbejde videre med det igangværende udviklingsarbejde. Jeg mærker den samme naturlighed hos Tvind.

Jeg har nu været ansat i tre uger, og mit indefra perspektiv vokser langsomt, men sikkert frem. Jeg har allerede været involveret i supervision, psykoterapi, kompetenceudvikling, udredning, intervention, sagsbehandling, medarbejdersamtaler, en føl-ordning med en psykologistuderende fra Spanien ligesom vi arbejder langsigtet med at oprettelse af et fagligt kompetencecenter og en kursusvirksomhed ved botilbuddene. Alt sammen spændende arbejdsopgaver, som jeg naturligvis glæder mig til at realisere i samarbejde med botilbuddene. Det lyder af meget, men er foregået med ro og det overskud, som der er så meget plads til her.

”Jeg har altid arbejdet med socialt udsatte, fordi jeg finder det værdifuldt at gøre en forskel, der hvor andre giver op”

Når jeg sætter mit indefra og udefra perspektiv sammen, danner der sig et billede, hvor samarbejdet med botilbuddene om den igangværende faglige og organisatoriske udviklingsopgave tilsammen med mine erfaringer, mit netværk og min faglige baggrund gensidigt kan berige hinanden til fordel for alle. Det ser jeg frem til.

Jeg har altid arbejdet med sociale udsatte, fordi jeg finder det værdifuldt at gøre en forskel, der hvor andre giver op, og den ånd kan jeg genkende her. Jeg er optaget af, hvordan psykologi og pædagogik kan berige hinanden på den korte og lange bane og på individ, gruppe og organisationsniveau.

Det er endnu alt for tidligt at sige mere om mit indefra perspektiv, men i mit udefra perspektiv er Tvind beriget af nogle helt unikke muligheder for menneskelig vækst, udvikling og livskvalitet for beboerne ligesom medarbejderne har et berigende og understøttende arbejdsmiljø. Det skyldes ikke mindst den særlige organisatoriske konstellation, hvor der er en helt naturlig rytme i hverdagen, som det glæder mig over at møde og dele. Mange medarbejdere bor på stedet, der er studerende fra hele Europa som kan indgå i særlige peer-to-peer relationer med beboerne, ligesom der er mange medarbejdere, der møder ind udefra.

Dermed er vi tilbage ved Janusansigtet og kombinationen af et indefra og udefra perspektiv, der gensidigt beriger hinanden. Jeg ser frem til mit fortsatte virke og den særlige kvalitet, der er forbundet med at arbejde fagligt i værdifulde menneskelige fællesskaber med perspektiv på fremtiden.

Mød havens ildsjæl: Karin

Mød havens ildsjæl: Karin

Vi er mange forskellige mennesker på Tvind. Her bor for eksempel ledere, lærere, pædagoger,...

Sommerlejr på Tvind

Sommerlejr på Tvind

Så er der åbent for tilmeldinger til vores årlige sommerlejr på Tvind, fra den 4-11 Juli for unge...