Vi søger socialpædagoger til vores botilbud

Botilbuddet

Vi har fået flere elever, og søger derfor dygtige pædagoger. Har du erfaring med arbejdet indenfor psykiatrien og med at arbejde på et botilbud? Kan du tænke kreativt og løsningsorienteret? Brænder du efter et arbejde med udvikling, og føle at din (arbejds-) dag giver mening? Så er det måske dig, vi søger!

Vi er et stort sted, hvor vi driver 3 mindre botilbud, en Dagskole samt DNS (Det nødvendige seminarium). Vores elever er under § 107 og § 108, ofte med flere forskellige diagnoser, og i alderen 18-55 år. Vi har en rigtig god dynamik på stedet, og vi føler at vores miljø er meget særligt og utrolig spændende.

Vi arbejder i 4 teams, hvor der er tilknyttet medarbejdere, en teamleder og ledelse. Hvert team har ansvar for at lave et månedsprogram, ugeprogram og weekendprogram, herunder bemanding og organisering. De forskellige teams arbejder hver dag med at løse elevernes problemer og konflikter, herunder at drage omsorg for dem iht. sundhed, hygiejne, venskab, seksualitet, familie og økonomi. Du har som medarbejder ansvar for at tage hånd om vores beboere og vil dem det godt på alle områder – også når de er svære at motivere, når de er imod, og når de synes, at verden er hård mod dem.

For nogle elever vil det være en udfordring at komme op om morgenen, at være med til at lave aftensmad, at være med til undervisningen og meget andet. Andre elever er selvskadende og verbale udadreagerende. Fælles for arbejdet med dem er, at du skal arbejde på at få dem til at se fremad, du skal få dem til at åbne øjnene op for de muligheder, de selv kan være med til at skabe. Det er din opgave at give dem succeser, så de får tillid til sig selv og respekt for det, som de hver især kan. Vores beboere er kendetegnet af, at de har haft endog store problemer i deres barndom og ungdom.

Vi søger dig, som er uddannet pædagog eller har lignende relevant grunduddannelse, med kendskab til området. Du er handlekraftig og robust, og kan indgå i en foranderlig dagligdag, hvor du er åben overfor, at opgaver kan forandre sig undervejs. Du kender dig selv godt, og kan udvise ro og stabilitet i pressede situationer, ligesom du er i stand til at udarbejde skriftlige planer og skrive i vores rapporteringssystem.

Du skal være indstillet på en arbejdsplan, der også indeholder aften- og weekend arbejde – dette dog med udgangspunkt i egen livssituation samt ønsker.

Vi kan tilbyde en velfungerende og udviklingsorienteret organisation med spændende opgaver og en afvekslende hverdag. Vi arbejder seriøst med vores mål, men er også af den overbevisning, at det skal være sjovt at gå på arbejde!
Send en ansøgning til os på socialraadgiver@tvind.dk; vi afholder ansættelsessamtaler løbende.

Se nærmere på vores website: www.botilbuddet-dns.dk og www.tvind.dk

Ansøgningsfrist: 5/6/2021
Timetal: Fuld tid

Læring der rykker

Læring der rykker

    Hvad er det, der udvikler os som menneske? Hvad lærer vi af? Den måde, vi anskuer...