Erfaren pædagog/pædagogmedhjælper indenfor ”voksen, handicap og psykiatri-området” søges

Botilbuddet

Vi er et stort sted, hvor vi driver 3 botilbud, en Dagskole samt DNS (Det nødvendige seminarium). Miljøet på området er meget særligt og utrolig spændende.

Vi omtaler vores beboere som elever, da vi ser på dem som mennesker der er her for at lære noget – uanset om de er 18 år eller 57 år.
Eleverne kommer fra mange af landets kommuner. Eleverne under § 107 og § 108 er i alderen 18 – 55 år. Vi har beboere med flere forskellige diagnoser og har en stor mangfoldighed.

Vi arbejder i 4 teams, hvor der er tilknyttet medarbejdere, en teamleder og ledelse. Hvert team har ansvar for at lave et månedsprogram, ugeprogram og weekendprogram, herunder bemanding og organisering. Hvert team har ansvaret for at opdatere UU-planerne en gang månedligt, at følge op dagligt og at skrive dagbogsnotater som en del af den daglige opfølgning, observation og refleksion.

De forskellige teams arbejder hver dag med at løse elevernes problemer og konflikter, herunder at drage omsorg for dem iht. sundhed, hygiejne, venskab, seksualitet, familie og økonomi. Du har som medarbejder ansvar for at tage hånd om vores beboere og vil dem det godt på alle områder – også når de er svære at motivere, når de er imod, og når de synes, at verden er hård mod dem. Du skal være fleksibel, kreativ, og du skal forstå, at det er dit arbejde at gøre vores beboere interesserede i udfordringer.

Vi søger pædagoger/pædagogmedhjælpere til følgende teams, grundet øgning af elevtal:

Team 1: I Team 1 er hverdagen bygget op i faste rammer, og med en fast struktur. Eleverne er ikke udadreagerende eller voldsomme i sproget. De har brug for et roligt personale, som kan hjælpe dem med at tage vare på deres liv, så de kan få et godt livsindhold. Vi har medindflydelse på eleverne, så det er vigtigt at være positive og guide dem i livet, både iht. familie, venner og offentlige instanser. I Team 1 er der et overordnet fokus på ADL-træning, et godt livsindhold og at være med til at skabe tillid.

Team 2: I team 2 er der fokus på at få eleverne op om morgenen og afsted til Dagskolen her på stedet. Arbejdet vil også bestå i at være med til at lave program i både hverdagene og i weekenderne. I team 2 er der behov på fokus på venskab, motion, ADL-træning og økonomisk guidning, herunder hjælp til fastholdelse af for eksempel afdragsordninger og opsparing. Aktivitetsniveauet i dette team er på mange måder højt, og der er behov for at medarbejderne hele tiden er 2 skridt foran.

Team 3: I team 3 er det overordnede fokus på at fastholde den gode og positive hverdag, hvor programmet bliver fuldt, og hvor eleverne kommer afsted til deres daglige gøremål – alternativt at finde på et andet program med faglæreren. Vi har fokus på den gode og sunde kost, motion, venskab, hygiejne og økonomi. En af eleverne i Team 3 er selvskadende og verbalt udadreagerende, og vi har derfor stor fokus på rapportering, dokumentation, refleksion og samarbejde med den tilknyttede psykolog.

Team 4: Team 4 består af to enkeltmandsprojekter, hvor eleverne har store psykiatriske vanskeligheder. De har brug for meget 1-1 støtte og hjælp til flere basale ting i hverdagen. Det er vigtigt at man som personale er psykisk robust, har en klar pædagogik og at man kerer sig om mennesker, samt ikke står tilbage for en udfordring.

De forskellige teams er ikke homogene. Eleverne indenfor et team er lidt eller meget forskellige fra hinanden, men dog har vi erfaret, at det er hensigtsmæssigt at arbejde med dem som et team. For nogle elever vil det være en udfordring at komme op om morgenen, at være med til at lave aftensmad, at være med til undervisningen og meget andet. Andre elever er selvskadende og verbale udadreagerende. Fælles for arbejdet med dem er, at du skal arbejde på at få dem til at se fremad, du skal få dem til at åbne øjnene op for de muligheder, de selv kan være med til at skabe. Det er din opgave at give dem succeser, så de på trods af deres handicaps får tillid til sig selv og respekt for det, som de hver især kan. Vores beboere er kendetegnet af, at de har haft endog store problemer i deres barndom og ungdom.

Vi arbejder ud fra læring på flere måder: Vi arbejder meget med praktiske, teoretiske og kreative aktiviteter og forsøger derigennem at motivere eleverne til at få en dagligdag, der er spændende og værd at stå op til. Vi rejser en del, og bruger rejserne i vores dagligdag. Vi laver mange ting – blandt andet slår græsset, gør rent, vedligeholder, holder dyr, dyrker grøntsager, bager kage og laver mad. Vi har masser af kultur, traditioner, sport og meget andet. Det vil hjælpe rigtig meget, hvis du har en eller flere ting, som du er optaget af: musik, kunst, et håndværk, natur, passe og udvikle vores park, dyrke grønsager…. Vores profil på botilbuddet er kunst, kultur, garden farming og sport.

Du skal være indstillet på en arbejdsplan, der også indeholder aften- og weekend arbejde. Samt at kunne skifte team ved sygdom og ved behov.

Ansøgninger sendes til info@botilbuddet-dns.dk. For mere information ring på +45 28 19 55 41

Læring der rykker

Læring der rykker

    Hvad er det, der udvikler os som menneske? Hvad lærer vi af? Den måde, vi anskuer...