Botilbuddet på DNS

HVEM ER HER

FAKTA

  • Botilbuddet started i 2006
  • Beliggenhed 5 km fra Ulfborg
  • 8 pladser – § 107
  • 2 pladser – § 108
  • Tilsyn: Socialtilsyn Midt

 

At ”klare sig godt sammen med andre”, lige såvel som at ”klare sig selv”

Lev et værdigt liv

 I dag er en række mennesker i stor fare at blive marginaliserede, ensomme og overladt til sig selv. Ofte bliver de til besvær for sig selv og for andre, fordi de er ulykkelige, og fordi de ikke magter at gøre noget ved situationen selv. Mange af dem får førtidspension, og ”burde kunne klare sig selv”, men det kan de ikke.

De har mange problemer at slås med: sociale, fysiske, psykiske, personlige… De har brug for hjælp til at få stablet et værdigt liv på benene.

Målgruppen for botilbuddet er voksne i alderen 18-45 år, der har sociale, psykiske, fysiske og personlige problemer med risiko for at blive marginaliserede og udstødte. 

Målsætningen er, at disse voksne med meget komplekse vanskeligheder i og efter deres ophold på ITP kan leve et liv i større værdighed, i højere grad være selvhjulpne og med en langt højere kvalitet i deres liv.

Botilbuddet på DNS har godkendt 10 pladser af §107 og §108.

Besøg Botilbuddet på website: www.botilbuddet-dns.dk

 

At ”klare sig godt sammen med andre”, lige såvel som at ”klare sig selv”

Miljøet på Tvind er i gode rammer – derved kan den enkelte komme i god udvikling og få betydning for fællesskabet. Vi, der driver skoler og bosteder på Tvind, har tradition for tæt samarbejde. Vi driver sammen Det Nødvendige Seminarium, Botilbuddet PTG, Dagskolen, Den Internationale Efterskole og Friskolen i Tvind. Vi har mange traditioner og gode fælles højdepunkter på stedet.

Vi har også tradition for hele tiden at udvikle og raffinere program og miljø, således at det gavner alle godt, og passer godt til den pågældende situation og dens personsammensætning. Vi er ikke spor bekymrede for, at beboerne på Botilbuddet på DNS, med deres særligheder, skulle have en ”dårlig indflydelse” på de andre elever på Tvind. Tværtimod ser vi dem som et absolut plus ind i det samlede miljø på Tvind. Det gør vi, fordi vi ved og arbejder efter, at der hele tiden skal være hånd om program og miljø. Og når der er det, kommer de enkelte personer til at bidrage frem for at være til besvær.

Botilbuddet er godkendt af Ringkøbing Amt og regodkendt af Socialtilsyn Midt. Socialtilsyn Midt fører tilsyn.